Languages

Komisyonlar

İntibak Komisyonu;   

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU

                       Üye: Doç Dr. Mehmet Deniz TURAN

                       Üye: Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI

 

Erasmus İntibak Komisyonu;

Komisyon Sorumlusu: Arş. Gör. Elif ARANCI ÖZTÜRK

                           Üye: Yrd. Doç. Dr. Akın ODABAŞI

                           Üye: Arş. Gör. Dr. Mustafa KAPTANOĞLU

Turkish