Diller

Akademik Personel

Malzeme Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

mehtap.jpg

Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU

(Bölüm başkanı))
 

E-posta :  mehtug@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6386
kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-8237-7869)

 

Kompozit Malzemeler

Seramik Malzemeler

Yüzey İşlemleri

Faz Diyagramları

Malzeme Karakterizasyonu

Metalografi

Özel Çelikler

İleri Teknoloji Malzemeler

Mesleki İngilizce

eroğlu.jpg Prof. Dr. Mehmet EROĞLU
 

E-posta :  meroglu@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-6385
kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-5097-1943)(

Kaynak Teknikleri ve Metalurjisi

Isıl İşlem

Malzeme Bilgisi I-II

Fiziksel Metalurji

Faz Diyagramları

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Döküm Teknolojisi

Polimer Malzemeler

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Akın ODABAŞI
 

E-posta :  odabasia@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6378

kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002- 2556-8896)

Lazer kaynak tekniği ve uygulamaları

Yüzey kaplama

Döküm Teknikleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Malzemelerin Mekanik Davranışları

Korozyon

  Arş. Gör. Dr. Mustafa KAPTANOĞLU
 

E-posta :  mkaptanoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6389

kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-6295-610X)

 

Kaynak Teknikleri ve Metalurjisi

Metallerin Isıl İşlemleri

Metalografi

Malzeme Bilgisi

Yüzey İşlemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

yusuf.jpg  Arş. Gör. Yusuf DONAT

E-posta :  ydonat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6374

kişisel web sayfası

Orcid number : (0000-0003-0633-7096)

---
albayrak.jpg Arş. Gör. M. Gökhan ALBAYRAK
 

E-posta :  mgalbayrak@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-6390

kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-7107-3042)

---

 

Dr. Öğr. Gör. Selçuk KARATAŞ
 

E-posta :  skaratas@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6373

kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-8693-2487)

 

Metalografi

Malzeme Bilgisi

Yüzey Kaplama İşlemleri

Teknik Resim

Triboloji

Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
boyrazlı.jpg Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI

E-posta :  mboyrazli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6384

kişisel web sayfası

Orcid number: (0000-0002-2340-6703)

Cevher Hazırlama

Demir Çelik Metalurjisi

Hidrometalurji

Elektrometalurji

Metalurji Termodinamiği

Metalurjik Yakıtlar ve Hammaddeler

Metalurjik Ön İşlemler

denix.jpg Doç. Dr. Mehmet Deniz TURAN

E-posta :  mdturan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6379

kişisel web sayfası

Orcid number : (0000-0002-2136-1425)

Hidrometalurji

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme

Pirometalurji

Kimyasal Metalurji

Metalurjik Atıklar ve Çevre Kontrolü

Demirdışı Metaller Metalurjisi

Enstrümental Analiz

Enerji ve Malzeme Dengesi

       
     

 

 

Türkçe