Diller

Tezler

ASLAN, S., “Orta Dayanımlı Çeliklerin Kaynağında Isı Tesiri Altında Kalan Bölgenin Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Molibden’in Etkisi”, 2002.

ÖNALP, S., “TİG Kaynak Yöntemiyle Yüzeyi Sertleştirilmiş SAE 4140 Çeliğinin Abrasiv Aşınma Davranışının İncelenmesi”, 2002.

YAZ M., “Düşük Karbonlu Yumuşak Çeliklerin Kobalt Esaslı Süper Alaşım Elektrotlarla Kaplanabilirliğinin Araştırılması”, 2005.

SOMUNKIRAN İ., “Kobalt Esaslı Alaşımların Toz Metalurjisi Yöntemleriyle Üretimi, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, 2006.

GÜLER, S.H., “Yüzeyi Alaşımlanmış Düşük Karbonlu Çeliklerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmesi”, 2006.

KÖSELİ, B., “Bor İçerikli Elekrotlarla Düşük Karbonlu Çelik Yüzeylerinin Kaplanması ve Aşınma Direncinin Araştırılması”, 2007.

M. KAPTANOĞLU, ‘’Titanyum ve Bor İçeren Özlü Tellerle Yapılan Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması’’, 2011.

YİĞİT, O., “Metal Toz İlavesiyle MAG Kaynak Yönteminin Sert Yüzey Kaplama Amaçlı  Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014.

Y. DONAT, "Plazma Ark Yöntemiyle Düşük Karbonlu Bir Çeliğin Farklı Borürlerle Kaplanabilirliği", 2014.

E. A. ÖZTÜRK, "Mekanik Aktivasyon İşlemine Tabi Tutulmuş Demirli Mangan Oksit Cevherinden Karbotermik Yöntemle Ferromangan Üretimine Karbonize Çay Atıklarının Etkisi", 2014.

M. G. ALBAYRAK, "Karbon Nanotüp Katkılı Çinko Oksit Kompozitinin Üretimi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi", 2015.

M. KAPTANOĞLU, ‘’Elazığ Ferro Krom Cürufundan Yüzey Kaplama Amaçlı Tozaltı Kaynak Tozu Üretebilirliğinin Araştırılması’’, 2016.

Z. A. SARI, "İki Kademeli Liç İle Kalkopirit Konsantresinden Metallerin Ekstraksiyonu", 2016.

Türkçe