Diller

Projeler

Biten Projeler;

1998, FÜBAP PROJESİ, “Düşük Karbonlu Bir Çelikte Kaynak Enerji Girişi ve Başlangıç Tane Boyutunun Kaynak Bölgesinin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerine Olan Etkisi”, (FÜNAF-255)

2000, TÜBİTAK-ROYAL SOCIETY, “Diffusion Bonding of a Ti-6Al-4V Alloy to a Micro-duplex Stainless Steel Using Metal Inserts”.

2001, FÜBAP PROJESİ, ”Düşük Karbonlu Çeliklerin Kaynağında Nikel ve Krom’un Kaynak Bölgesinin Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”, (FÜNAF-360)

2001-2003, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, "Çinko ekstraksiyon artığından çinko ve kurşunun geri kazanılması", (FÜNAF-609)

2002, FÜBAP PROJESİ, “Bakır Konverter Cürufunun dikromatlı ortamda İncelenmesi”, (FÜNAF-454)

2002, FÜBAP PROJESİ, “Orta Dayanımlı Çeliklerin Kaynağında Isı Tesiri Altında Kalan Bölgenin Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Molibden’in Etkisi”, (FÜNAF-472)

2002, FÜBAP PROJESİ “TİG Kaynak Yöntemiyle Yüzeyi Sertleştirilmiş SAE 4140 Çeliğinin Abrasiv Aşınma Davranışının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi”, (FÜNAF-464)

2004, FÜBAP PROJESİ, "Selestit ve Kalsitin  Sodyum dodesil sülfat ile Makaslama Flokülasyonu".

2006, FÜBAP PROJESİ “Toz Metalurjisi Yöntemiyle Yüzeyine Karbür Takviye Edilmiş Düşük Karbonlu Çeliklerin Üretilmesi ve Mikroyapısı”, (FÜBAP-1070)

2006-2008, TÜBİTAK - MAG, "Basınç liçi yöntemi ve etkin yükseltgenler kullanılarak kalkopirit konsantresinden bakırın ekstraksiyonu", (106M177)

2007, TÜBİTAK-MAG “Hadde Döküm Yöntemiyle Al-Si Kaynak Teli Üretimi”, (105M057)

2007, TÜBİTAK-MAG “Bor Yüzey Kaplama Örtülü Elektrot İmali”, (105M344)

2009-2011, FÜBAP PROJESİ ‘’Titanyum ve bor içeren özlü tellerle yapılan kaplamaların mikroyapı ve aşınma özelliklerinin araştırılması’’, (M.F.19.94)

2009, BOREN2008, “Fe-Ti-Cr-B-C İçerikli Sert Yüzey Kaplama için Örtülü Elektrot İmali”(Ç0151)

2010-2011, BOREN PROJESİ ‘’Borür katkılı çelik matrisli kompozitlerin üretimi, mikro yapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması’’, (ÇO-252)

2010-2012, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, "KBİ konverter ve flash fırın curuflarının hidrojen peroksitli ortamda sülfürik asitle liç kinetiğinin incelenmesi", (MF.11.05)

2011, BOREN2010, “Borür Katkılı Çelik Matrisli Kompozitlerin Üretimi, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, (Ç0252)

2011-2012, FIRAT ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI PROJESİ,"Mekanik metalurji için temel araştırma laboratuvarının altyapısının oluşturulması", (MF.11.47)

2011-2012, FIRAT ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI PROJESİ, "Fırat üniversitesi metalurji ve malzeme mühendisliği üretim metalurjisi anabilim dalı temel araştırma altyapısının oluşturulması", (MF.11.34)

2011-2015, FÜBAP PROJESİ ’Elazığ ferro krom cürufundan yüzey kaplama amaçlı tozaltı kaynak tozu üretebilirliğinin araştırılması’’, (M.F.13.01)

2012-2013, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, "Kalkopirit konsantresinin amonyum persülfat liçinde sodyum klorür ilavesi etkisinin incelenmesi", (MF.12.32)

2012-2015, TÜBİTAK - MAG, "Mekanik olarak aktifleştirilmiş çinko tesis artığından değerli minerallerin geri kazanılması", (112M285)

2014-2015, 1002 TUBİTAK PROJESİ ‘’Elazığ Ferrokrom Cürufu ve Balıkesir Bigadiç kolemaniti kullanarak Kaplama, Birleştirme ve Dolgu Amaçlı Tozaltı Kaynak Tozu ÜretilebilirliğininnAraştırılması’’, (114M016)

2014-2015, FIRAT ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI PROJESİ, "Metalurji ve malzeme mühendisliği öğrenci laboratuvarının yeniden yapılandırılması", (MF.14.04)

2015-2016, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, Tekno Girişim Sermaye Desteği ‘’ Elazığ Ferrokrom Curufundan Kaplama Amaçlı Tozaltı Kaynak Tozlarının Üretilmesi ‘’, (0033.TGSD.2015-2)

2015-2017, FÜBAP PROJESİ, "İki kademeli liç ile kalkopirit konsantresinden metallerin ekstraksiyonu", (MF.15.25)

2016, KOSGEB-ELAZIĞ, AR-GE İNOVASYON  PROJESİ, “Aşınmaya Dayanıklı Çift Tabakalı Çelik Levha Üretimi”

2016-2017, TEB GİRİŞİM EVİ- TTO- Danışmanlık Desteği.

 

Devam Eden Projeler;

2013- ..., FIRAT ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI PROJESİ, "İndirgen olarak çay tesis atığı karbonizasyon ürünü kullanılarak manyetit cevherinden demir tanesi üretimi", (MF.13.22)

2016- ..., TÜBİTAK - MAG, "Kalkopirit konsantresinden bakırın iki kademeli seçimli liçi", (315M006)

2016- ..., FÜBAP PROJESİ, "Manyetit cevheri konsantresinin karbotermik redüksiyonuna karbonize çay tesis atıklarının incelenmesi", 

2017- ..., FÜBAP PROJESİ, "Magnezyum ve alüminyum metal tozlarının B2O3 'den metalotermik yöntemle elementer bor üretiminde kullanılması", (MF.17.30)

 

Türkçe