Diller

Genel Bilgi

F.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1. Tarihçe ve Gelişim:

                Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulması 1980’li yıllarda Metalürji Mühendisliği Bölümü olarak tasarlanmış ve 1996 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü olarak hayata geçirilmiştir. 1998–1999 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1999–2000 eğitim-öğretim yılında lisans programı için öğrenci alınmıştır.  Bölümümüz halen  264 lisans, 16 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisiyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.

2. Bölümün Görevi ve Hedefleri:

·              Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimi vererek, hizmet sektörü ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözme kabiliyetine sahip olan, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki ahlaka, lider özelliklere sahip, sorumluluğunu bilen Metalurji ve Malzeme Mühendisi yetiştirmek,

·                Mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araştırıcılar yetiştirmek,

·                Bilgi ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve yaymak,

·                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde eğitim görme ve çalışmanın her zaman tercih edilir olmasını sağlamak,

·                Verdiği eğitim – öğretimin, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve evrensel kalkınmaya fark edilebilir katkılarda bulunması,

·                Ülkemizde ve dünyadaki diğer Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin bulunduğu seviyenin yakalanması,

·                Matematik ve fen bilimlerini mühendislik alanında uygulayabilecek yetenek kazandırılması,

·                Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisinin kazandırılması,

·                Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, ürün, sistem ve işlemleri seçebilen, tasarlayabilen ve bunları ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek becerilerin kazandırılması,

·                Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin geliştirilmesi,

·                Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin sağlanması,

·                Mesleki ve ahlaki olgunluğa ulaşmış, her türlü çağdaş gelişmeleri takip eden, yorumlayan, kendisini ifade edebilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi,

·                Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme becerisinin kazandırılması bölümün başlıca görev ve hedefleridir.

3. Personel Durumu

3.1.Akademik Personel

            Bölümümüz Malzeme Bilimi Anabilim dalında 3 Profesör, 1 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 4 Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi,  ile 1 Doktor Öğretim Görevlisi personelimiz ve Üretimi Metalurjisi Anabilim Dalında 1 Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

3.2. İdari Personel

            Bölümde, 1 bölüm sekreteri ve 1 memur olmak üzere toplam 2 idari personel bulunmaktadır.

4- Eğitim-Öğretim:

            Bölümde ‘Görev ve Hedefleri’ çerçevesinde, Matematik, Fizik, Kimya ve mekanik dersleri bölüm dışından, Malzeme bilimleri ile Üretim metalurjisi kapsamındaki dersler ise, bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

5-Laboratuarlar:  

             Numune hazırlama ve metalografi, mikrosertlik,  ısıl işlem, yüzey işlemleri, kaynak, toz metalurjisi ve nano teknoloij, pirometalurji ve cevher hazırlama, hidrometalurji, AAS ve UV  laboratuarları bulunmaktadır.

Türkçe