Diller

Mert Döküm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ne Düzenlenen Teknik Gezi

Bölümümüz öğrencileri, 30 Nisan 2019 tarihinde, Döküm Teknikleri dersi
kapsamında elazığ OSB’de bulunan Mert Döküm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ne
düzenlenen teknik geziye katıldılar.
Tesiste öğrencilere, dökümhanenin üretim kapasitesi, kullanılan döküm yöntemi,
kalıp kumu hazırlama, kalıp kumu özelliklerinin tesbiti, model yapımı, maça yapımı,
kalıp dizaynı, indüksiyon ocaklarında ergitme, sıvı metal kimyasal analiz tayini,
döküm, kalıp bozma, döküm parçası temizleme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler
verildi. Döküm Teknikleri dersinde öğrencilerimize aktarmaya çalıştığımız teorik
bilgilerin bir kısmını tesiste uygulamalarını görme şansını bulan öğrencilerimiz ve
bölümümüz adına başta Fabrika Müdürü Sayın Burak ALTIPARMAK olmak üzere,
gezi süresince öğrencileri bilgilendirmeye çalışan Met. ve Malz. Müh. Melih ÇİÇEK’e
ve tüm çalışanlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Teknik Geziye yapmış oldukları desteklerden dolayı başta Üniversitemiz Rektörlüğü
olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na çok teşekkür ederiz.